destinatia zilei
 Bistro de l'Arte

Bistro de l'Arte

Bistro de l’Arte este una dintre bijuteriile ascunse din centrul istoric al orasu...

Cetatea Braşovului, la un pas de a trece în grija municipalităţii braşovene

  • Publicat: 04 Sep 2017, 10:49
Recomandă:

Consilierii judeţeni au fost de acord cu radierea din inventarul judeţului a zidurilor şi turnurilor de apărare a oraşului

Consilierii judeţeni braşoveni au aprobat, în ultima şedinţă de plen, un proiect de hotărâre privind iniţierea unei modificări a Hotărârii Guvernului României nr. 972 din 2002, astfel încât să fie radiate din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului a unor monumente ce se regăsesc şi în inventarul municipiului Braşov. Obiectul acestei hotărâri îl constituie 17 poziţii din domeniul public, respectiv Casa Sfatului, Turnul Negru, Cetatea Braşovului (incinta fortificată, latura vestică), Bastionul Postăvarilor, Cetatea Oraşului Braşov (incinta fortificată, latura sud-vest), Bastionul Frânghierilor (pe Aleea Tiberiu Brediceanu), Cetatea Oraşului Braşov (incinta fortificată, latura nord-vest), Turnul Alb, Turnul Măcelarilor, Bastionul Porţii (pod fortificat peste pârâul Graft), Cetatea Oraşului Braşov (incinta fortificată, latura nord-estică), turnul de apărare de pe strada Castelului nr. 76-78, turnul de apărare de pe strada Castelului nr. 154, turnul de apărare de pe strada George Bariţiu nr. 12, Turnul Studenţilor (strada G. Bariţiu nr. 24).
Conform actului normativ aprobat de aleşii judeţeni, predarea-primirea se va face printr-un protocol încheiat între cele două unităţi teritorial-administrative (Primăria Braşov şi Consiliul Judeţean), în care se vor evidenţia imobilele, valoarea lor de inventar actualizată, inclusiv investiţiile realizate.
Situaţia juridică a Casei Sfatului va fi reglementată conform Legii administraţiei publice
Pe lista bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov este inclusă şi Casa Sfatului, care, în Cartea Funciară, este înscrisă în proprietatea Comunităţii Oraşului Braşov. „Ţinând cont de faptul că în acest imobil funcţionează Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean, reglementarea regimului juridic al ocupării acestuia se va face în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 215 din 2001 privind administraţia publică”, se arată în documentaţia aferentă hotărârii de Consiliu Judeţean. Totodată, în expunerea de motive se arată că „în vederea redării întregii Cetăţi a Braşovului (cetate, bastioane, turnuri de apărare, porţi, ziduri) circuitului turistic, precum şi având în vedere dorinţa unanim exprimată de a se ridica la adevărata ei valoare şi a de introduce în integralitatea ei Cetatea Braşovului pe harta turistică a României, Consiliul Judeţean doreşte să dea posibilitatea proprietarului în drept şi în fapt, Consiliul Local Braşov, de a aduce pe primul loc în judeţ Cetatea Braşovului, prin accesarea de fonduri europene şi/sau prin alocarea de sume de la bugetul propriu, în vederea reabilitării acestui monument istoric, ca unic proprietar”.

Cum au ajuns monumentele să figureze şi în patrimoniul judeţului, şi în cel al municipiului
„La data întocmirii listelor  de inventar a bunurilor imobile şi mobile aparţinând domeniului public al judeţului Braşov, care au stat la baza adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 100 din 2001 (modificată şi completată) şi ulterior a emiterii HG nr. 972 din 2002 şi în speţă a Anexei nr. 1, prin care s-a atestat inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Braşov, nu s-a avut în vedere şi nu s-au verificat situaţiile de carte funciară privind proprietatea pentru aceste imobile”, se arată în expunerea de motive a hotărârii de Consiliu Judeţean, recent aprobată. Conform  aceluiaşi document, „în lista bunurilor de inventar care a fost aprobată prin hotărârea de Guvern din anul 2002 au fost incluse imobilele (construcţii şi terenuri) în care îşi desfăşurau activitatea unele instituţii publice sub autoritatea administraţiei judeţene şi care nu erau înscrise în extrasul de Carte Funciară în domeniul public al Judeţului Braşov. Demarând procedura de intabulare în numele judeţului Braşov a unor bunuri imobile din lista de inventar s-au constat suprapuneri, respectiv aceste bunuri imobile sunt evidenţiate în Anexa 1 la HG nr. 972 din 2002 în domeniul public al judeţului Braşov, dar se regăsesc şi în Anexa 2 a aceluiaşi act normativ, fiind înscrise ca domeniul public al municipiului Braşov, iar din studierea evidenţelor de carte funciară, s-a constatat că la Foaia B figurează ca proprietar comunitatea oraşului Braşov/ Municipiul Braşov/ Oraşul Braşov. De asemenea, cu privire la unele imobile, din extrasul CF rezultă că sunt în proprietatea unor persoane fizice cu titlu de drept de atribuire în baza Legii nr. 18 din 1991 de la Primăria Braşov sau prin cumpărare/ donaţie/ succesiune/ certificat de moştenitor”.
Pentru a rezolva această situaţie, Consiliul Judeţean şi Primăria Braşov, începând cu anul 2012, au avut un schimb de corespondenţă pe această temă, iar începând cu luna mai a anului 2015, conducerile executive ale celor două instituţii s-au întâlnit pentru a căuta cea mai bună soluţie în rezolvarea acestei probleme, concluzia fiind că este necesară radierea unor poziţii din lista bunurilor imobile ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov.

Sursa: www.bzb.ro

turism
Biserica Neagra

Biserica Neagra

Edificiu de secol XVI, cunoscut initial sub numele de Biserica Sfanta M...

Bastionul Tesatorilor

Bastionul Tesatorilor

Bastionul Tesatorilor este unul dintre cele sapte bastioane construite...

Biserica fortificata din Viscri

Biserica din Viscri

In Viscri (germana: Deutsch-Weiskirch, maghiara: Szaszfeheregyhaza) ma...